Nanbudoka


U Nanbudo dojo Kaptol Heiwa mogu se učlaniti vježbači svih uzrasta, od najmlađe, vrtićke dobi, za koje je predviđena posebna vrtićka nanbudo grupa, do rekreativaca zrelije dobi, koji prilagođavaju nanbudo vještinu vlastitim potrebama. Grupe su podijeljene prema uzrastu i prema stupnjevima, zbog čega je i učenje u klubu gotovo individualnog karaktera.


Upisi u sve grupe vrše se tijekom cijele godine. Pristupnicu možete preuzeti ovdje.


Članstvo u Nanbudo dojo Kaptol Heiwa podrazumijeva i uključuje sljedeće:
- redovito plaćanje mjesečne članarine, koja se određuje na početku sezone;
- redovito pohađanje treninga, pri čemu si vježbači samostalno kreiraju raspored, jer se treninzi održavaju svakodnevno;
- sudjelovanje u javnim prezentacijama nanbudo vještine, po želji;
- sudjelovanje i vježbanje na nacionalnim i internacionalnim seminarima, po želji;
- sudjelovanje u natjecateljskim aktivnostima kluba, po želji itd.


male nanbudoke

Predškolska djeca
Kroz igru vježbaju pravilno disanje i držanje, spretnost i koordinaciju, razvijaju svoju osobnost i snagu, te usvajaju poštovanje prema drugima.


KIDOHO program za odrasle
Pridružite se programu energijsko-terapeutskih vježbi koji se sastoji od japanske gimnastike, aktivne i pasivne meditacije, vježbi disanja i opuštanja, sistema respiratornih kata.


Sveučilišna grupa aktivnosti koje provodi Nanbudo dojo Kaptol Heiwa sastavni je dio obaveznog nastavnog plana tjelesne i zdravstvene kulture za sve studente Sveučilišta u Zagrebu.
Od akademske godine 2014/2015, nanbudo je postao i dio praktičnog modula izbornog međufakultetskog kolegija Sport u kulturi Dalekog istoka. Nositelji kolegija su prof. dr. sc. Leo Rafolt i mr. sc. Jelka Gošnik, a kolegij uključuje sljedeće jedinice:
1. TJEDAN: Uvod u kolegij i predstavljanje nastavnika,
2. TJEDAN: Joga u indijskoj filozofskoj tradiciji I,
3. TJEDAN: Joga u indijskoj filozofskoj tradiciji II,
4. TJEDAN: Kineske borilačke vještine iz perspektive kineske kulture I,
5. TJEDAN: Kineske borilačke vještine iz perspektive kineske kulture II,
6. TJEDAN: Korejske borilačke vještine iz perspektive korejske kulture I,
7. TJEDAN: Korejske borilačke vještine iz perspektive korejske kulture II,
8. TJEDAN: kolokvij,
9. TJEDAN: Povijesni razvoj japanskih borilačkih vještina,
10. TJEDAN: Kulturološke osobitosti japanskih borilačkih vještina
11. TJEDAN: Borilačke vještine u kontekstu zen-filozofije
12. TJEDAN: Tijelo u borilačkim vještinama, tijelo u performativnim praksama,
13. TJEDAN: Performativne prakse na UNESCO-vu ICH-popisu
14. TJEDAN: Kolokvij,
15. TJEDAN: OKT – Zaključak i evaluacija.
Pored nositelja kolegija, prof. dr. sc. Lea Rafolta i mr. sc. Jelke Gošnik, na njemu će sudjelovati i prof. dr. sc. Franjo Prot s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Wang Quian sa Šangajskog sveučilišta, Swami Vivekpuri i dr. Kolegij je otvoren svim studentima svih fakulteta, a nosi 5 ECTS bodova.


Raspored.
hachimaki

© Nanbudo dojo Heiwa 2014. Sva prava pridržana. Webdizajn: Zlatko Pleša